ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Јавна набавка 3/2016 - паркетарски радови

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ –  3/2016 су паркетарски радови у ОШ "Бранко Радичевић" у Бољевцима, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Позив за подношење понуда
Конкурсна докумантација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 5/17 - санација крова школе

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ –  5/17 за јавну набавку радова - санација крова школе ОШ "Бранко Радичевић" у Бољевцима, који су објављени на Порталу јавних набавки 04. 07. 2017. године, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Измена конкурсне документације

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-САНАЦИЈА КРОВА ШКОЛЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 5/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна докумантација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 01/2016 - електрична енергија

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ –  01/2016 је електрична енергија за потребе ОШ "Бранко Радичевић" у Бољевцима, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Позив за подношење понуда
Конкурсна докумантација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 2/2016 - реконструкција фасаде

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ –  02/2016 је реконструкција фасаде  ОШ "Бранко Радичевић" у Бољевцима, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Позив за подношење понуда
Конкурсна докумантација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору