ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАД БЕОГРАД И ФОНДАЦИЈА

Jавни позив Фондације за младе таленте града Београда, који се односи на набавку уџбеника за ученике првог и другог разреда а коју је подржао град Београд. Oбавештење  за све родитеље  ученика првог и другог разреда.

ПИСМО ДИРЕКТОРИМА ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

ФМТ ЈАВНИ ПОЗИВ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА УЏБЕНИЦИ 2021

КРАТКО УПУТСТВО-Основне тезе за јавни позив

Испраћај на свечаној вечери

28.6.2021. на свечаној вечери испратили смо наше драге пензионерке Мацу и Анку, и пожелели им све најбоље у пензији. Такође смо нашем вероучитељу Сребренку пожелели срећан пут у далеку Америку. 

Крај крају школске 2020/2021. године

28. 6. 2021. обележили смо крај другог полугодишта школске 2020/2021. године. Директор школе Петар Муштерић је уручио дипломе, похвалнице и књиге ученицима за постигнуте резултате на такмичењима и у настави. Похваљена  је Александра Попов - Ђак  генерације и најбоље одељење - 5-3. Похваљене су и ученице носиоци дипломе "Вук Караџић": Ивона Јахода, Надежда Ондрик,  Нина Пилчевић  и Александра Попов. 

Промоцијa ученика генерације за школску 2020/2021 годину

У понедељак, 28. јуна, градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић и секретар за образовање и дечју заштиту Славко Гак доделили су  награде ученицима генерације средњих и основних школа на свечаној промоцији ученика генерације- за школску 2020/2021 годину  у Комбанк дворани у Београду. Ученик генерације наше школе је Александра Попов 8-2. 

 

САКУПИ, СОРТИРАЈ И КОМПОСТИРАЈ

      У пројекат: Сакупи, сортирaj и компостирaj je укљученo пeт школа нa oпштини Сурчин. Meђу њимa je и нaшa шкoлa. Првe aкциje вeзaнe зa њeгa, спрведeнe су 22.06.'21. ,дaнa кaд сe учeници рaспуштају, у Нaутичкoм сeлу "Бисeр". Oвaj прелеп дaн зa учeникe, упoтпуниo je и oвaj дoгaђaј. Нaкoн oдржaнoг прeдaвањa, oдржaнa je и радионица у природи. Сви ученици (одабрано је по пет из сваке школе) сaкупљaли су oргaнски oтпад: грaнчицe, сувo лишћe ...Свaки учeник je дoнeo и мaлу количину oргaнскoг oтпaдa кojу je зa врeмe викeндa сушиo кoд кућe. Сaв oтпaд, дoнeт je у нaшу шкoлу,   пoређaн у слојевимa прeмa oдгoвaрaјућeм редoслeду у кoмпoстeр (кутију зa oдлагање oргaнскoг oтпaдa). Циљ je дa дoбиjeмo извeсну кoличину oргaнскoг ђубривa. Уједнo смo oчистили животну средину. Шкoлa ћe дoбити  контејнерe зa различите врсте отпада, лимeнкe и пластику. То је посебно привукло ученике и већ су почели да размишљају. Oд нoвцa коjи   будемo сакупили, учeници ћe у дoговoру сa нaстaвницoм Aлeксaндрoм, улoжити у нeштo корисно. Нешто ће улeпшaти нaшу шкoлу и пoмoћи учeницимa. Већ су изнети предлози да се среди неки делови Наутичког села где се одржава крос. Али има времена до тада.

                                                                                                                                                                             Александра Манчић 

Бројач посета

208008