ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН БОРАВАК У ШКОЛИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

На основу упутстава МП и у складу са просторним и кадровским могућностима школе Наставничко веће ОШ је одабрало модел рада за месец септембар. Сва одељења до 15 ученика се не деле на групе и у пуном саставу реализују наставу. Одељења са више од 15 ученика се деле на две групе А и Б. Ученици првог циклуса (1-4 раз.) долазе сваког дана у школу. Почетак наставе је у 8:00, мали одмори трају 5 мин. а велики 15 мин.         У првом циклусу у одељењима која се деле на групе А и Б се смењују на недељном нивоу. Групе А и Б у другом циклусу (5-8 раз.) се смењују на недељном нивоу, група А: понедељак, среда, петак и група Б уторак и четвртак. Групе се формирају када се одељење подели на два дела по азбучном реду. Одељења од 1-4 раз. долазе у школу 1.9.2020.год. у 8:00h, Настава за одељења од 5-8 раз. почиње од 13:30. Први разред ће доћи по договору са родитељског састанка од 31.8.2020.год. Ученици који одређеног дана нису у школи прате наставу на програму РТС-а. Наставници тим ученицима дају додатну подршку путем платформе гугл учионица, домаће задатке и осталу помоћ. Ученици који су се изјаснили да не иду у школу наставу ће пратити на програму РТС-а и имаће додатну подршку наставника. Оцењивање ће се реализовати искључиво у школи у договору са предметним наставницима.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Свакодневна едукација ученика о превенцији и заштити од инфекције.

Ученици код куће проверавају телесну температуру, пре поласка у школу. Болесни ученици не долазе у школу.

Боравак ученика у школи уз одржавање физичке дистанце од 1,5м.

Ученици не мењају учионице, настава за један разред се одвија у истој учионици.

Разред/одељење Број учионице
1-1 2
1-2 4
1-3 2 Прогар
2-1 11
2-2 10
2-3 1 Прогар
3-1 6
3-2 Боравак
3-3 4 Прогар
4-1 12
4-2 3 Прогар
5-1 2
5-2 12
5-3 1 Прогар
6-1 9
6-2 3
6-3 2 Прогар
7-1 10
7-2 4
7-3 3 Прогар
8-1 11
8-2 5
8-3 4Прогар

Настава музичког и физичког васпитања се одвија према посебном упутству.

Пре и после наставе и у време одмора не стварати гужве. Особе које доводе децу не улазе у школу. Маске ученици носе од доласка у школу до доласка у своје клупе. Маске се користе приликом одговарања и кретања ван клупе. Док слуша наставу ученик може одложити маску. Маске за ученике обезбеђују родитељи. Редовно одржавање хигијене прање руку, коришћерње дезинфекционих средстава, папирних убруса (обезбеђује школа).

Редовно одржавање хигијене школског простора и намештаја, нарочито за време пауза између група.

Поштовати све мере заштите које школа пропише.

Продужени боравак се организује од друге недеље септембра уз oбавезне потврде оба родитеља о радној ангажованости (из фирме у којој ради).

У Бољевцима                                                   Директор школе

25.8.2020.год.                                                 Петар Муштерић

На крају школске 2019/2020. године

28. 6. 2020. обележили смо крај другог полугодишта. Директор је уручио дипломе и похвалнице ученицима за постигнуте резултате на такмичењима. Похваљени су ђаци  генерације Тамара Нејчев и Сташа Стојановић, најбоље одељење - 5-1.  Одлични ученици су награђени књигама од стране Наставничког већа наше школе, које је ученицима уручио директор школе Петар Муштерић.

Бројач посета

194544