ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

2018/2019

 
 
ЈН бр. 1.3.1/19 -  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова - радови на фасади и тротоарима школе у Прогару, који су објављени на Порталу јавних набавки.
 
 
 

ЈН бр. 2.1.1/19 О Д Л У К A о додели уговорa у јавној набавци мале вредности добара  – електрична енергија,за потребе Основнe школe „Бранко Радичевић”- Бољевци

 

ЈН бр. 2.1.1/19 - Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара  - Електрична енергија

 

 

JН бр. 1.3.1/18_Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку радова - замена дела неисправне столарије на објекту школе.

 

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова - Замена дела неисправне столарије на објекту школе

 **********

ЈН бр. 1.3.2/18 Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку радова - радови на унутрашњој гасној инсталацији, конзервирању котлова, уградњи гасног генератора топлоте и повезивању са постојећим инсталацијама.

 

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на захтев за додатним информацијама

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора_Гасификација