ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Самовредновање област 3

1

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 1-6

2

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 7- 12

3

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ Извештај 1-20 Просечна оцена

4

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ Извештај 1-20

5 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 1-6
6 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 7- 12
7 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Извештај 1-20 Просечна оцена
8 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Извештај 1-20
9

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 3 УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ ГРАФИК 1-6

10

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 3 УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ ГРАФИК 7- 12

11

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 3 УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ Извештај 1-20 Просечна оцена

12

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.2. Квалитет знања 3 УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ Извештај 1-20

13

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4.   Мотивисаност ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 1-6 

14

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4.   Мотивисаност ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 7- 12 

15

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4.   Мотивисаност ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 13- 14

16

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4.   Мотивисаност ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ Извештај 1-20 Просечна оцена

17

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4.   Мотивисаност ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ Извештај 1-20 

18

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4. Мотивисаност ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 1-6 

19 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4. Мотивисаност ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 7- 12
20

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4. Мотивисаност ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Извештај 1-20 Просечна оцена

21

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4. Мотивисаност ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Извештај 1-20

22

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.4. Мотивисаност ученика ДА НЕ Извештај 1-20 ДА НЕ

23

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ нижих разреда ГРАФИК 1-6

24

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ нижих разреда ГРАФИК 7- 12

25

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ нижих разреда ГРАФИК 13- 14

26

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ нижих разреда Извештај 1-20 Просечна оцена

27

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 1 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ нижих разреда Извештај 1-20

28

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ разредне наставе ГРАФИК 1-6

29

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ разредне наставе ГРАФИК 7- 12

30

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ разредне наставе ГРАФИК 13- 14

31

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ разредне наставе Извештај 1-20 Просечна оцена

32 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 2 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ разредне наставе Извештај 1-20
33 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 3 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 1-6
34

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 3 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 13- 14

35

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 3 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ ГРАФИК 13- 14

36 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 3 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ Извештај 1-20 Просечна оцена
37

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 3 УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ Извештај 1-20

38

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 4 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 1-6

39 3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 4 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 7- 12
40

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 4 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАФИК 13- 14

41

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 4 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Извештај 1-20 Просечна оцена

42

3.1. Подручје вредновања КВАЛИТЕТ ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 3.1.5. Вредности код ученика 4 УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Извештај 1-20