ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Самовредновање област 2

1

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.1. Планирање ГРАФИК 1-6

2

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.1. Планирање ГРАФИК 7- 12

3

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.1. Планирање Извештај 1-20 Просечна оцена

4

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.1. Планирање Извештај 1-20

5

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.2. Припремање ГРАФИК 1-6

6

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.2. Припремање ГРАФИК 7- 12

7

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.2. Припремање ГРАФИК 13- 14

8

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.2. Припремање Извештај 1-20 Просечна оцена

9

2.1. Подручје вредновања ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 2.1.2. Припремање Извештај 1-20

10

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.1. Комуникација и сарадња ГРАФИК 1-6

11

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.1. Комуникација и сарадња ГРАФИК 7- 12

12

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.1. Комуникација и сарадња Извештај 1-20 Просечна оцена

13

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.1. Комуникација и сарадња Извештај 1-20

14

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.2. Рационалност и организација ГРАФИК 1-6

15

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.2. Рационалност и организација ГРАФИК 7- 12

16

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.2. Рационалност и организација Извештај 1-20 Просечна оцена

17

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.2. Рационалност и организација Извештај 1-20

18

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.3. Подстицање ученика ГРАФИК 1-6

19

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.3. Подстицање ученика ГРАФИК 7- 12

20

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.3. Подстицање ученика Извештај 1-20 Просечна оцена

21

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.3. Подстицање ученика Извештај 1-20

22

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.4. Корелација и примена знања ГРАФИК 1-6

23

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.4. Корелација и примена знања Извештај 1-20 Просечна оцена

24

2.2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 2.2.4. Корелација и примена знања Извештај 1-20

25

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.1. Одговорност ученика ГРАФИК 1-6

26

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.1. Одговорност ученика Извештај 1-20 Просечна оцена

27

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.1. Одговорност ученика Извештај 1-20

28

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.2. Начин учења ГРАФИК 7- 12

29

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.2. Начин учења Извештај 1-20 Просечна оцена

30

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.2. Начин учења Извештај 1-20

31

2.3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 2.3.2. Начин учења ГРАФИК 1-6

32

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.1. Праћење и оцењивање ГРАФИК 1-6

33

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.1. Праћење и оцењивање ГРАФИК 7- 12

34

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.1. Праћење и оцењивање Извештај 1-20 Просечна оцена

35

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.1. Праћење и оцењивање Извештај 1-20

36

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.2. Извештавање ГРАФИК 1-6

37

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.2. Извештавање Извештај 1-20 Просечна оцена

38

2.4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 2.4.2. Извештавање Извештај 1-20