ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

ШКОЛА

     

Основна школа „Бранко Радичевић“ налази се на територији општине Сурчин. Прима ученике својих ученика, а неки од наставника су такође бивши ученици ове школе.

Снагу школе чине 400 ученика и њихови родитељи, и 62 запослених у школи, који желе да школа постане образовни и културни центар заједнице, реализујући наставу са више креативности, међусобног уважавања индивудуалних разлика, и са доследним правилима понашања.

Настава се реализује у два међусобно независна објекта (Бољевцима и Прогару).

Ученици живе у највећем проценту у непосредном окружењу школе. Карактеристика села су доста зелених површина.