ОШ "Бранко Радичевић", Бољевци

Од колевке па до гроба, најлепше је ђачко доба!

Закони и правилници

Закон о основном образовању и васпитању

Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о измени Закона о основама система образовања и васпитања

Правиник о оцењивању

Правилник о сталном стручном усавршавању

Посебан колективни уговор

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Правилник о правилима понашања у школи

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПРАВИЛНИК о дисциплинској одговорности ученика

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

Правилник о јавним набавкама

Pravilnik-o-obavljanju-društveno-korisnog-odnosno-humanitarnog-rada

Анекс школског програма за 5. разред 2017.

Правилник о допунама Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања;

Правилник о допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања;

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања;

Правилник о измени Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања

 

 

Бројач посета

198590